Correctie

 

            De corrector leest de tekst zorgvuldig om eventuele fouten in zinsbouw, spelling, grammatica of typografie te corrigeren, grammaticale en typografische fouten.