Algemene verkoopsvoorwaarden van de webshop

  Article 1 : Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van werken door Indigo Projects / Wibni SRL aan elke persoon die een aankoop doet via de website www.indigo-projects.eu. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de site www.indigo-projects.eu op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.

Article 2 : Bestellingen :  De koper verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze te aanvaarden alvorens zijn bestelling te valideren. Dit laatste impliceert dus de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke tegengestelde voorwaarde door de koper is niet tegenstelbaar aan Indigo Projects / Wibni Srl, behalve voorafgaande en uitdrukkelijke aanvaarding van deze laatste. Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail op het bij de inschrijving opgegeven adres.  

Article 3 : Beschikbaarheid Boeken worden op bestelling gedrukt en zijn over het algemeen niet in voorraad (of in zeer kleine hoeveelheden). Op verzoek van bepaalde auteurs bieden wij ook enkele van de door ons gedrukte boeken in grotere reeksen te koop aan. De levering wordt gemaakt volgens productiecapaciteit, gewoonlijk binnen 7 dagen na ontvangstbewijs van betaling.

Article 4 : Prijzen  De prijzen worden op onze site aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten. De vermelde prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De artikelen worden echter gefactureerd op basis van de grondslag die geldt op het moment van de registratie van de bestelling. In geval van een bestelling naar een ander land dan België, kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen (plaatselijke BTW, douanetaks, invoerrechten, enz.) verschuldigd zijn

Article 5 : Betaling  de betaling van de aankopen geschiedt met kredietkaart (Bancontact, Visa, MasterCard of Carte Bleue) via het beveiligde systeem of via bankoverschrijving.

Article 6 : Levering De boeken worden verzonden naar het leveringsadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven. Het is daarom raadzaam een adres op te geven waar uw bestelling tijdens kantooruren in ontvangst kan worden genomen. Indien u kiest voor betaling per bankoverschrijving, wordt de bestelling pas verwerkt nadat uw betaling is ontvangen. De tijd die nodig is om uw bestelling te verzenden en te verwerken zal dienovereenkomstig worden verlengd. Voor leveringen buiten België worden de bestelde boeken onder verantwoordelijkheid van de klant ingevoerd in het land van bestemming. Eventuele douanerechten of lokale belastingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. Indigo-Projects / Wibni Srl is verantwoordelijk voor de levering en het transport, de daaraan verbonden kosten zijn accessoires van deze operaties. In geval van een geschil over de levering, moet elke klacht worden ingediend binnen 48 uur via  www.indigopro.eu/contact.

 

Article 7 : Persoonsgegevens De registratiegegevens en eventueel andere informatie over u vallen onder de Belgische wetgeving. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als de "Wet Bescherming Persoonsgegevens", heeft u het recht alle persoonlijke gegevens die bij gebruik van de website ter kennis van Indigo-Projects / Wibni Srl zijn gebracht in te zien, te wijzigen en in te trekken. Om uw recht uit te oefenen, wijzigt u gewoon uw gegevens in de rubriek "contactgegevens" van uw account.

 

Article 8 : Uitsluiting van aansprakelijkheid De titels of namen en afbeeldingen van de boeken die op de website www.indigopro.eu worden voorgesteld, zijn opgenomen volgens de informatie die door de auteurs van de boeken is verstrekt. Indigo-Projects / Wibni Srl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de boeken en kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de lezer. De aangeboden werken zijn in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving. Indigo-Projects / Wibni Srl wijst alle verantwoordelijkheid af indien het geleverde artikel niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering (censuur, verbod op een titel of een auteur...). Wibni Srl kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van het contract ten gevolge van een tekort aan voorraad van een of meer boeken, in geval van gehele of gedeeltelijke staking van de verzendingsdiensten, in geval van overmacht, overstroming, brand, enz. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarnaar vanaf haar eigen site hyperlinks kunnen worden gelegd.

Article 9 : Bevoegdheid Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden wordt beheerst door Belgisch recht en behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken waar de onderneming van de leverancier gevestigd is.

Article 10 : Aanvaarding door de klant Door zijn bestelling te valideren, verklaart de Klant dat hij het geheel van deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De door Indigo-Projects / Wibni Srl geregistreerde gegevens kunnen het bewijs vormen van alle door de Klant verrichte operaties en financiële transacties. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke zetel : Wibni SRL • Rue de Louvranges 30, 1325 Dion-Valmont– Belgique // Ondernemingsnummer : BE 0451.119.680